2022
Note: For the most actual and detailed information, visit Good Food Institute:

ZA SVIJET

 
 
 
 

GLAD U SVIJETU 

malnourished child

Jedenje mesa produljuje hranidbeni lanac od biljaka do čovjeka. Način proizvodnje hrane, dodatkom još jedne karike u lanac, tj. životinje, predstavlja gubitak hranjivih tvari koje bismo sami mogli izravno koristiti. Ovisno o tipu životinje, potrebno je do 10 biljnih kalorija kako bi se isporučila 1 mesna kalorija, a ponekad i više. Ako bi si sveukupna ljudska populacija dopustila luksuz jedenja mesa u količini koja se danas u prosjeku pojede u EU i SAD bilo bi nemoguće nahraniti sve na svijetu, što nije slučaj u nekoj dalekoj točci u budućnosti, to je već sada tako.


Umiranje od gladi već sada je svakodnevnica diljem cijelog svijeta. UNICEF procijenjuje kako je 90 000 000 djece širom svijeta ispod pet godina starosti ozbiljno pothranjeno. Gotovo 70 % usjeva uvezenih u EU zbog stočne hrane potječe iz zemalja u razvoju gdje je ustanovljena najviša razina pothranjenosti. U svijetu u kojem globalna populacija brzo raste, potreba za osiguravanjem pouzdanog načina kako bi se svi prehranili, neprekidno postaje sve hitnija. Živjeti kao vegetarijanac, tj. jesti vegetarijansko meso umjesto mesa životinjskog podrijetla, ili u budućnosti meso proizvedeno u kulturi stanica, mora nastaviti pridobivati vjerodostojnost kao održiv način prehrane svijeta.