2022
Note: For the most actual and detailed information, visit Good Food Institute:

ZA SVIJET

 
 

EKOLOGIJA / OKOLIŠ

Proizvodnja mesa, mlijeka i jaja iskorištavanjem životinja dovodi do bitno većeg stresa okoliša nego proizvodnja bilo kojeg drugog oblika hrane. Dodatno, korištenje životinja za prizvodnju hrane izuzetno je neučinkovito te nepromišljeno trošenje resursa koji u skoroj budućnosti neće biti tako lako dostupni kao što su danas. Zbog stalnog rasta svjetske populacije te smanjenja površina obradivog zemljišta, moramo pronalaziti nove načine da bi se prehranili. Više informacija.

DOBROBIT ŽIVOTINJA / PRAVA ŽIVOTINJA

Oko 65 milijardi pilića, purica, svinja, krava, ovaca i patki ubija se godinu za godinom diljem svijeta. Ova enormna brojka posljedica je potpuno industrijaliziranog uzgoja životinja. Životinje su degradirane u strojeve za proizvodnju mesa; drži ih se u malenim i sabijenim prostorima gdje se često ne mogu micati. Ironično, znanstvena su istraživanja pokazala kao su te iste životinje svjesna bića koja mogu poimati patnju. Postoji nedosljednost između znanosti i svijesti javnosti o dobrobiti životinja na jednoj strani i prakse industrijskog uzgoja životinja na drugoj. One su potpuno suprotstavljene. Više informacija.

NAHRANITI SVIJET / GLAD

Jedenje životinja znači produljenje hranidbenog lanca, počevši s biljkama i završavajući s ljudima. Taj bi višak hrane mogao biti upotrijebljen za prehranu ljudi. Kao dodatak tomu, hrana za životinje se najčešće uvozi iz zemalja u kojima vlada glad. Odatle dolazi izreka: 'Stoka bogatih jede kruh siromašnih.' Više informacija.

ZDRAVLJE

Pretjerana konzumacija mesa smatra se jednim od glavnih uzroka mnogih kroničnih bolesti s kojima se suvremeni ljudi suočavaju. To nije jedini negativni efekt koji industrijalizirani uzgoj stoke ima na ljudsko zdravlje. Više informacija.